Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnorakúske449 SGWaAP
0.399dolnorakúsky999 SGWaAP
0.475dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.493rakúske24234 SGWaAP
0.508tirolské564 SGWaAP
0.510dolnorakúska892 SGWaAP
0.531bavorské2865 SGWaAP