Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnorakúska892 SGWaAP
0.345dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.389dolnorakúsky999 SGWaAP
0.408štajerská647 SGWaAP
0.476korutánska1704 SGWaAP
0.510dolnorakúske449 SGWaAP
0.519bavorská6501 SGWaAP
0.522salzburská726 SGWaAP
0.525rakúska84050 SGWaAP
0.531tirolská1468 SGWaAP
0.559Korutánsky1363 SGWaAP
0.579Rakúsky11209 SGWaAP
0.596spolková34087 SGWaAP
0.598saská978 SGWaAP
0.605Bavorsko13359 SGWaAP