Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolné_Sasko1430 SGWaAP
0.372Bavorsko13359 SGWaAP
0.461spolková34087 SGWaAP
0.508švajčiarsky_kantón578 SGWaAP
0.510Sasko6331 SGWaAP
0.563bavorský9876 SGWaAP
0.565bavorská6501 SGWaAP