Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dokumentaristika987 SGWaAP
0.475dokumentárna13334 SGWaAP
0.483kinematografia38054 SGWaAP
0.488kameramanská723 SGWaAP
0.543žurnalistika27301 SGWaAP
0.545publicistika22389 SGWaAP
0.562dokumentaristická471 SGWaAP
0.573filmová128881 SGWaAP
0.573reportážna3644 SGWaAP
0.576kinematografická1169 SGWaAP
0.583teatrológia410 SGWaAP
0.583dokumentarista7926 SGWaAP
0.587filmárčina528 SGWaAP
0.592umenoveda629 SGWaAP
0.599dokumentárne2734 SGWaAP
0.601etnológia5052 SGWaAP
0.602muzikológia938 SGWaAP
0.604dramaturgia23853 SGWaAP
0.623dokumentaristka1327 SGWaAP
0.623žurnalistická3496 SGWaAP