Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dokumentarista7926 SGWaAP
0.267filmár33952 SGWaAP
0.371režisér254248 SGWaAP
0.427scenárista38223 SGWaAP
0.434kameraman28092 SGWaAP
0.460dokumentárny_film38551 SGWaAP
0.474fotograf132233 SGWaAP
0.490dokumentárny13954 SGWaAP
0.491dokumentaristka1327 SGWaAP
0.515filmový181244 SGWaAP
0.519Juraj_Jakubisko6020 SGWaAP
0.524výtvarník61725 SGWaAP
0.528fotoreportér4330 SGWaAP
0.528dokumentárna13334 SGWaAP
0.535celovečerný_hraný2170 SGWaAP
0.536dlhometrážny2530 SGWaAP
0.537krátkometrážny2988 SGWaAP
0.537Marko_škop528 SGWaAP