Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dokumentárny_film38551 SGWaAP
0.307krátkometrážny2988 SGWaAP
0.344dokumentárny13954 SGWaAP
0.357celovečerný19604 SGWaAP
0.371videofilm3202 SGWaAP
0.374dlhometrážny2530 SGWaAP
0.429film1634127 SGWaAP
0.429celovečerný_hraný2170 SGWaAP
0.435stredometrážny808 SGWaAP
0.460dokumentarista7926 SGWaAP
0.484krátkometrážna1066 SGWaAP
0.490animovaný40135 SGWaAP
0.493nakrútiť44173 SGWaAP
0.496dokumentárna13334 SGWaAP
0.503celovečerný_debut1670 SGWaAP
0.508Dokumentárny1274 SGWaAP
0.510Film2957 SGWaAP
0.529Juraj_Jakubisko6020 SGWaAP
0.533režijný_debut1518 SGWaAP
0.536film15298 SGWaAP
0.539hraný29007 SGWaAP
0.552nakrútený10888 SGWaAP
0.560koprodukčný4678 SGWaAP