Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dokumentárny13954 SGWaAP
0.344dokumentárny_film38551 SGWaAP
0.383krátkometrážny2988 SGWaAP
0.424dokumentárna13334 SGWaAP
0.425cestopisný1815 SGWaAP
0.431celovečerný19604 SGWaAP
0.463reportážny2003 SGWaAP
0.478dlhometrážny2530 SGWaAP
0.480dokumentárne999 SGWaAP
0.490dokumentarista7926 SGWaAP
0.493stredometrážny808 SGWaAP
0.502prírodopisný1726 SGWaAP
0.503hraný29007 SGWaAP
0.505koprodukčný4678 SGWaAP
0.518celovečerný_hraný2170 SGWaAP
0.519nakrútený10888 SGWaAP
0.522poviedkový2579 SGWaAP
0.523filmový181244 SGWaAP
0.523animovaný40135 SGWaAP
0.525dokumentárne2734 SGWaAP
0.529film1634127 SGWaAP
0.538dokumentaristický418 SGWaAP
0.538videofilm3202 SGWaAP
0.540krátkometrážna1066 SGWaAP
0.547publicistický6482 SGWaAP