Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dokumentárne2734 SGWaAP
0.510dokumentárna13334 SGWaAP
0.525dokumentárny13954 SGWaAP
0.595dokumentárne999 SGWaAP
0.599dokumentaristika987 SGWaAP
0.603kinematografické1474 SGWaAP
0.604Dokumentárny1274 SGWaAP
0.612scénické4564 SGWaAP
0.612filmové41629 SGWaAP
0.624publicistické950 SGWaAP
0.630literárne43083 SGWaAP
0.648dokumentárny_film38551 SGWaAP
0.651filmárske1217 SGWaAP
0.651autobiografické1147 SGWaAP
0.656životopisné968 SGWaAP
0.657javiskové1705 SGWaAP
0.660reportážne519 SGWaAP
0.661audiovizuálne4861 SGWaAP
0.664animované3019 SGWaAP
0.666krátkometrážna1066 SGWaAP
0.670fíčer679 SGWaAP
0.675románové1058 SGWaAP
0.676divadelné24060 SGWaAP
0.678cestopisný1815 SGWaAP