Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doktrína22519 SGWaAP
0.456ideológia68602 SGWaAP
0.468dogmatická2399 SGWaAP
0.496téza38416 SGWaAP
0.498dogma26025 SGWaAP
0.512apologetika943 SGWaAP
0.540vierouka3595 SGWaAP
0.571dogmatické1377 SGWaAP
0.579marxistická6571 SGWaAP
0.584dogmatika1828 SGWaAP
0.584ideologická17229 SGWaAP
0.587totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.594paradigma13840 SGWaAP
0.596hermeneutika1755 SGWaAP
0.598marxizmus13099 SGWaAP
0.602totalitarizmus2624 SGWaAP
0.606dogmatický2709 SGWaAP
0.607liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.612geopolitika2798 SGWaAP
0.614liberalizmus19638 SGWaAP