Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.184magisterské_štúdium9300 SGWaAP
0.219bakalárske_štúdium12703 SGWaAP
0.299postgraduálne_štúdium3840 SGWaAP
0.302inžinierske_štúdium3888 SGWaAP
0.306doktorandský2958 SGWaAP
0.312magisterský8452 SGWaAP
0.322bakalársky11535 SGWaAP
0.323bakalárske4109 SGWaAP
0.324vysokoškolské_štúdium24875 SGWaAP
0.331doktorand25493 SGWaAP
0.336magisterské2556 SGWaAP
0.359doktorandský_študijný1572 SGWaAP
0.379študijný106530 SGWaAP
0.383magisterský_študijný2085 SGWaAP
0.394bakalársky_študijný3089 SGWaAP
0.396doktorandské1409 SGWaAP
0.408rigorózne_konanie1186 SGWaAP
0.435fakulta199887 SGWaAP
0.437postgraduálny1595 SGWaAP
0.438doktorské728 SGWaAP
0.438rigorózna_skúška2816 SGWaAP
0.440interný_doktorand1213 SGWaAP
0.444ašpirantúra1440 SGWaAP