Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doktorandka3026 SGWaAP
0.340docentka4478 SGWaAP
0.410interná_doktorandka467 SGWaAP
0.412absolventka15475 SGWaAP
0.433katedra105195 SGWaAP
0.448profesorka32776 SGWaAP
0.450FF_UK4571 SGWaAP
0.450filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.454Katedra31518 SGWaAP
0.458prodekanka2517 SGWaAP
0.467Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.482Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.484univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.487vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.488študentka77287 SGWaAP
0.490Masarykova_univerzita6437 SGWaAP
0.493dekanka3409 SGWaAP
0.498prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.504katedra_politológia1324 SGWaAP
0.508germanistika1675 SGWaAP
0.508Fakulta57230 SGWaAP
0.513pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.519doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.520výskumníčka2294 SGWaAP