Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doktorand25493 SGWaAP
0.331doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.333diplomant1474 SGWaAP
0.406interný_doktorand1213 SGWaAP
0.412študent968537 SGWaAP
0.412doktorandský2958 SGWaAP
0.420postgraduálny1595 SGWaAP
0.455doktorandské1409 SGWaAP
0.468fakulta199887 SGWaAP
0.477magisterské_štúdium9300 SGWaAP
0.501bakalárske4109 SGWaAP
0.501školiteľ19381 SGWaAP
0.507štipendista3460 SGWaAP
0.507študujúci7738 SGWaAP
0.507bakalárske_štúdium12703 SGWaAP
0.509študijný106530 SGWaAP
0.510vysokoškolský39020 SGWaAP
0.516inžinierske_štúdium3888 SGWaAP
0.516prodekan7779 SGWaAP
0.519docent28247 SGWaAP
0.524absolvent199089 SGWaAP
0.526výskumný50441 SGWaAP
0.526bakalársky11535 SGWaAP