Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dojato1421 SGWaAP
0.393ľútostivo2909 SGWaAP
0.419súcitne4292 SGWaAP
0.434uveličene555 SGWaAP
0.453užasnuto1993 SGWaAP
0.459dojatý9142 SGWaAP
0.460natešene3262 SGWaAP
0.465skrúšene1571 SGWaAP
0.467obdivne2741 SGWaAP
0.469chápavo2666 SGWaAP
0.474prosebne3495 SGWaAP
0.480utrápene1312 SGWaAP
0.483pobavene9283 SGWaAP
0.485zarmútene454 SGWaAP
0.486vzrušene8045 SGWaAP
0.487skormútene1016 SGWaAP
0.494zaľúbene783 SGWaAP
0.495roztúžene932 SGWaAP
0.502zasnene2985 SGWaAP
0.504nadšene25419 SGWaAP
0.504dojatá4041 SGWaAP
0.513blažene2634 SGWaAP
0.515ustarostene4120 SGWaAP