Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dojatý9142 SGWaAP
0.323dojatá4041 SGWaAP
0.459dojato1421 SGWaAP
0.478zronený2312 SGWaAP
0.484uveličený1284 SGWaAP
0.495dojať14458 SGWaAP
0.499šokovaný17046 SGWaAP
0.508dojatie12240 SGWaAP
0.508užasnutý2753 SGWaAP
0.509dojímavé4762 SGWaAP
0.514potešený9488 SGWaAP
0.536dojemné3203 SGWaAP
0.537udivený2946 SGWaAP
0.538zarmútený3425 SGWaAP
0.543natešený4550 SGWaAP
0.543ohúrený3254 SGWaAP
0.548skormútený1024 SGWaAP
0.555rozčarovaný5383 SGWaAP
0.557očarený7688 SGWaAP
0.563ohromený8880 SGWaAP
0.572nadšený77018 SGWaAP