Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dojať14458 SGWaAP
0.375dojímať5259 SGWaAP
0.441rozcítiť1217 SGWaAP
0.449rozosmiať41930 SGWaAP
0.469dojatá4041 SGWaAP
0.474rozplakať36450 SGWaAP
0.495dojatý9142 SGWaAP
0.526rozcitlivieť741 SGWaAP
0.526udiviť2678 SGWaAP
0.543dojímavé4762 SGWaAP
0.548dojímavý7208 SGWaAP
0.549pobaviť59445 SGWaAP
0.551dojemný3914 SGWaAP
0.556vyraziť_dych13723 SGWaAP
0.559dojímavá5269 SGWaAP
0.561dojemné3203 SGWaAP
0.575rozľútostiť622 SGWaAP
0.590šokovať41990 SGWaAP
0.598vydesiť12713 SGWaAP
0.599zarmútiť6538 SGWaAP
0.605nedojať737 SGWaAP
0.608vyhŕknuť_slza2230 SGWaAP
0.612zaslziť740 SGWaAP
0.615dojatie12240 SGWaAP