Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.413víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.489Spojenec1845 SGWaAP
0.522dohodový459 SGWaAP
0.531spojenecká7143 SGWaAP
0.547bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.549povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.551Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.557nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.561demarkačná_čiara738 SGWaAP
0.576československá_légia1579 SGWaAP
0.581kapitulácia6578 SGWaAP
0.596spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.598Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.600ruské_vojsko4231 SGWaAP