Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogmatizmus2038 SGWaAP
0.346relativizmus5097 SGWaAP
0.354racionalizmus3906 SGWaAP
0.355fanatizmus8065 SGWaAP
0.369subjektivizmus1824 SGWaAP
0.374materializmus9225 SGWaAP
0.380fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.385ateizmus16464 SGWaAP
0.394konzervativizmus7677 SGWaAP
0.395nihilizmus3239 SGWaAP
0.399tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.406oportunizmus2274 SGWaAP
0.421konformizmus1169 SGWaAP
0.428idealizmus5687 SGWaAP
0.429liberalizmus19638 SGWaAP
0.430dogmatická2399 SGWaAP
0.430agnosticizmus1002 SGWaAP
0.431dogmatický2709 SGWaAP
0.439kriticizmus766 SGWaAP
0.443totalitarizmus2624 SGWaAP
0.444bigotnosť752 SGWaAP
0.444klerikalizmus1156 SGWaAP
0.448marxizmus13099 SGWaAP
0.450voluntarizmus681 SGWaAP