Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogmatik1560 SGWaAP
0.390marxista5377 SGWaAP
0.410dogmatický2709 SGWaAP
0.435antikomunista1676 SGWaAP
0.445ateista41462 SGWaAP
0.457materialista3595 SGWaAP
0.474propagandista2601 SGWaAP
0.475oportunista2613 SGWaAP
0.482racionalista1259 SGWaAP
0.485moralista2886 SGWaAP
0.489revizionista744 SGWaAP
0.489ateistický4237 SGWaAP
0.492sektár1994 SGWaAP
0.493dogmatizmus2038 SGWaAP
0.494fundamentalista5025 SGWaAP
0.499tradicionalista2441 SGWaAP
0.503heretik5263 SGWaAP
0.513pragmatik3856 SGWaAP
0.517ateizmus16464 SGWaAP
0.519dogmatická2399 SGWaAP
0.519antisemita3587 SGWaAP
0.520relativista638 SGWaAP
0.520bigotný1642 SGWaAP
0.521reakcionár676 SGWaAP