Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogmaticky1262 SGWaAP
0.462dogmatická2399 SGWaAP
0.462dogmatické1377 SGWaAP
0.467dogma26025 SGWaAP
0.503dogmatický2709 SGWaAP
0.526metafyzicky497 SGWaAP
0.537ortodoxne843 SGWaAP
0.539teologicky2338 SGWaAP
0.550fanaticky2635 SGWaAP
0.558ideologicky8080 SGWaAP
0.563dogmatik1560 SGWaAP
0.567dogmatizmus2038 SGWaAP
0.570racionalista1259 SGWaAP
0.581biblicky1635 SGWaAP
0.582pozitivistický563 SGWaAP
0.584nekriticky4460 SGWaAP
0.585vierouka3595 SGWaAP
0.585filozoficky4719 SGWaAP
0.588ontologicky560 SGWaAP
0.592rigorózne517 SGWaAP
0.597materialista3595 SGWaAP
0.597relativista638 SGWaAP
0.599materialisticky959 SGWaAP
0.600konzekventne748 SGWaAP