Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogmatický2709 SGWaAP
0.384ateistický4237 SGWaAP
0.396racionalistický771 SGWaAP
0.404materialistický3326 SGWaAP
0.410dogmatik1560 SGWaAP
0.415dogmatická2399 SGWaAP
0.429teologický11644 SGWaAP
0.431dogmatizmus2038 SGWaAP
0.434dogmatické1377 SGWaAP
0.452ideologický19546 SGWaAP
0.464svetonázorový1242 SGWaAP
0.469filozofický23675 SGWaAP
0.472marxistický3814 SGWaAP
0.477pozitivistický563 SGWaAP
0.495vieroučný1373 SGWaAP
0.497svetonázor16564 SGWaAP
0.501racionalizmus3906 SGWaAP
0.503dogmaticky1262 SGWaAP
0.508ateizmus16464 SGWaAP
0.512scholastický447 SGWaAP
0.512dialektický1881 SGWaAP
0.513bigotný1642 SGWaAP
0.513moralistický466 SGWaAP