Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogmatické1377 SGWaAP
0.377materialistické1353 SGWaAP
0.392marxistické1330 SGWaAP
0.403dogmatická2399 SGWaAP
0.431ideologické6710 SGWaAP
0.434dogmatický2709 SGWaAP
0.462dogmaticky1262 SGWaAP
0.466bludné1151 SGWaAP
0.468dogmatizmus2038 SGWaAP
0.473dogma26025 SGWaAP
0.481ateistické1233 SGWaAP
0.508idealistické858 SGWaAP
0.522rozumové3031 SGWaAP
0.525vierouka3595 SGWaAP
0.527dialektické768 SGWaAP
0.531neomylné1433 SGWaAP
0.533svetonázorové679 SGWaAP
0.539apologetika943 SGWaAP
0.541ortodoxné1539 SGWaAP
0.542metafyzické1496 SGWaAP