Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogmatická2399 SGWaAP
0.377vierouka3595 SGWaAP
0.385dogma26025 SGWaAP
0.403dogmatické1377 SGWaAP
0.408dogmatika1828 SGWaAP
0.412materialistická3135 SGWaAP
0.415dogmatický2709 SGWaAP
0.421scholastická825 SGWaAP
0.430dogmatizmus2038 SGWaAP
0.432apologetika943 SGWaAP
0.433ideologická17229 SGWaAP
0.437racionalistická730 SGWaAP
0.438teologická15752 SGWaAP
0.456vieroučná2018 SGWaAP
0.458ateistická3763 SGWaAP
0.462dogmaticky1262 SGWaAP
0.468doktrína22519 SGWaAP
0.472svetonázorová2059 SGWaAP
0.475marxistická6571 SGWaAP
0.494pozitivistická722 SGWaAP
0.505hermeneutika1755 SGWaAP
0.505gnostická892 SGWaAP
0.506neomylnosť5269 SGWaAP
0.511filozofická29642 SGWaAP
0.513metafyzika7150 SGWaAP
0.514moralistická464 SGWaAP
0.519dogmatik1560 SGWaAP
0.521tradicionalistická535 SGWaAP
0.524metafyzická3950 SGWaAP
0.525ateizmus16464 SGWaAP
0.528dialektika4899 SGWaAP
0.529idealistická2200 SGWaAP
0.532mravouka797 SGWaAP
0.532marxizmus13099 SGWaAP
0.533gnosticizmus1181 SGWaAP
0.533heréza5062 SGWaAP
0.535ideológia68602 SGWaAP
0.537aristotelovská815 SGWaAP
0.539dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.542relativizmus5097 SGWaAP
0.542katolicizmus10809 SGWaAP
0.542vedeckosť1538 SGWaAP
0.545teologicky2338 SGWaAP
0.545pravovernosť839 SGWaAP