Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dogma26025 SGWaAP
0.385dogmatická2399 SGWaAP
0.434vierouka3595 SGWaAP
0.462neomylnosť5269 SGWaAP
0.467dogmaticky1262 SGWaAP
0.473dogmatické1377 SGWaAP
0.495heréza5062 SGWaAP
0.498doktrína22519 SGWaAP
0.525dogmatický2709 SGWaAP
0.530evolučná_teória3514 SGWaAP
0.541ateizmus16464 SGWaAP
0.548dogmatizmus2038 SGWaAP
0.561téza38416 SGWaAP
0.564dogmatika1828 SGWaAP
0.572teizmus1329 SGWaAP
0.573ideológia68602 SGWaAP
0.578vieroučná2018 SGWaAP
0.582biblia32534 SGWaAP
0.586apologetika943 SGWaAP