Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dochádzať325472 SGWaAP
0.400nastávať80906 SGWaAP
0.407dôjsť732292 SGWaAP
0.445nedochádzať46615 SGWaAP
0.534spôsobovať354953 SGWaAP
0.566zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.568vznikať400065 SGWaAP
0.572prispievať237618 SGWaAP
0.583vyskytovať248718 SGWaAP
0.584viesť1521105 SGWaAP
0.618prejavovať265396 SGWaAP
0.623nenastávať2465 SGWaAP
0.625nastať379955 SGWaAP
0.626nedôjsť136834 SGWaAP
0.626dôsledok652177 SGWaAP
0.641narušenie52316 SGWaAP
0.667spôsobené85262 SGWaAP
0.669spôsobený65034 SGWaAP
0.671následkom47876 SGWaAP
0.673spôsobiť531769 SGWaAP
0.677vyvolávať173925 SGWaAP
0.678klesať175967 SGWaAP
0.681sprevádzané22385 SGWaAP