Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000docentka4478 SGWaAP
0.249profesorka32776 SGWaAP
0.340doktorandka3026 SGWaAP
0.375prodekanka2517 SGWaAP
0.407dekanka3409 SGWaAP
0.494pedagogička11781 SGWaAP
0.495magisterka634 SGWaAP
0.496docent28247 SGWaAP
0.502vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.504profesor251037 SGWaAP
0.507odborníčka27264 SGWaAP
0.509prorektorka2228 SGWaAP
0.513rektorka2576 SGWaAP
0.515výskumníčka2294 SGWaAP
0.516absolventka15475 SGWaAP
0.536Lekársky_fakulta6481 SGWaAP
0.538vedkyňa4832 SGWaAP
0.538FF_UK4571 SGWaAP
0.538katedra105195 SGWaAP
0.547filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.550garantka1145 SGWaAP
0.557školiteľka2257 SGWaAP
0.560Dagmar25304 SGWaAP