Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000docent28247 SGWaAP
0.271profesor251037 SGWaAP
0.441vedecká_hodnosť3639 SGWaAP
0.441prodekan7779 SGWaAP
0.453dekan57746 SGWaAP
0.478rektor68527 SGWaAP
0.494prorektor9921 SGWaAP
0.496docentka4478 SGWaAP
0.504vysokoškolský_pedagóg9826 SGWaAP
0.506univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.510habilitovať1826 SGWaAP
0.515habilitácia1348 SGWaAP
0.519doktorand25493 SGWaAP
0.531katedra105195 SGWaAP
0.532PhD30779 SGWaAP
0.539fakulta_UK7131 SGWaAP
0.545profesúra1869 SGWaAP
0.554dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.555doktor223027 SGWaAP
0.556doktorát11831 SGWaAP
0.557fakulta199887 SGWaAP