Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobyvateľská534 SGWaAP
0.308dobyvačná1137 SGWaAP
0.506imperiálna2833 SGWaAP
0.511výbojná653 SGWaAP
0.520dobyvateľ8695 SGWaAP
0.525vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.531dobyvačný588 SGWaAP
0.537vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.569lúpežná777 SGWaAP
0.570objaviteľská1300 SGWaAP
0.577križiacka1359 SGWaAP
0.577lúpežná_výprava510 SGWaAP
0.583veľmocenská990 SGWaAP
0.594žoldnierska664 SGWaAP
0.605osmanský_Turek652 SGWaAP
0.606militaristická594 SGWaAP
0.614svetovládna416 SGWaAP
0.614dobytie11312 SGWaAP
0.614križiacke950 SGWaAP
0.618dŕžava3109 SGWaAP
0.620Osman4095 SGWaAP