Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobyvačný588 SGWaAP
0.381výbojný992 SGWaAP
0.429dobyvačná1137 SGWaAP
0.489koristnícky793 SGWaAP
0.527dobyvateľ8695 SGWaAP
0.531dobyvateľská534 SGWaAP
0.553rozpínavý650 SGWaAP
0.555barbarský5561 SGWaAP
0.561uchvatiteľ420 SGWaAP
0.567pustošivý482 SGWaAP
0.573lúpežný1426 SGWaAP
0.577výbojná653 SGWaAP
0.584uzurpátor1094 SGWaAP
0.591barbar13629 SGWaAP
0.592bojachtivý448 SGWaAP
0.593krvilačný5159 SGWaAP
0.602úskočný658 SGWaAP
0.609imperiálny1524 SGWaAP
0.611expanzívny1483 SGWaAP