Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobyvačná1137 SGWaAP
0.308dobyvateľská534 SGWaAP
0.400výbojná653 SGWaAP
0.429dobyvačný588 SGWaAP
0.484vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.497vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.507imperialistická2821 SGWaAP
0.516imperiálna2833 SGWaAP
0.519križiacka1359 SGWaAP
0.531militaristická594 SGWaAP
0.538žoldnierska664 SGWaAP
0.549križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.558genocídna429 SGWaAP
0.563lúpežná777 SGWaAP
0.563krížová_výprava2614 SGWaAP
0.578veľmocenská990 SGWaAP
0.579franská1070 SGWaAP
0.580lúpežná_výprava510 SGWaAP
0.582uchvatiteľ420 SGWaAP
0.584svetovládna416 SGWaAP
0.585križiacke950 SGWaAP
0.587výbojný992 SGWaAP
0.597krutovláda986 SGWaAP