Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobytkárstvo535 SGWaAP
0.342chov_dobytok4118 SGWaAP
0.346drevorubačstvo699 SGWaAP
0.390povozníctvo499 SGWaAP
0.401pastierstvo1875 SGWaAP
0.438chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.465garbiarstvo493 SGWaAP
0.476tkáčstvo1114 SGWaAP
0.491ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.497roľníctvo3421 SGWaAP
0.502salašníctvo1170 SGWaAP
0.507poľnohosp2405 SGWaAP
0.541poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.541ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.556kováčstvo2832 SGWaAP
0.570malovýroba721 SGWaAP
0.593čipkárstvo656 SGWaAP
0.593zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.594chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.607hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.607mlynárstvo887 SGWaAP
0.609manufaktúrna675 SGWaAP