Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobytkár423 SGWaAP
0.477rančer1278 SGWaAP
0.606plantážnik968 SGWaAP
0.615ovčiar1316 SGWaAP
0.622sedliak27222 SGWaAP
0.632pištoľník3426 SGWaAP
0.646farmár64508 SGWaAP
0.647zálesák2491 SGWaAP
0.650zlatokop4921 SGWaAP
0.650dedinčan17560 SGWaAP
0.652roľník41912 SGWaAP
0.656mlynár7773 SGWaAP
0.657lazník680 SGWaAP
0.658kovboj10722 SGWaAP
0.662statkár4923 SGWaAP
0.663vandrovník644 SGWaAP
0.672Apač1118 SGWaAP
0.676paholok4903 SGWaAP
0.678vidiečan4486 SGWaAP
0.680gazda32772 SGWaAP
0.684apač2378 SGWaAP