Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobytie11312 SGWaAP
0.469dobyť31408 SGWaAP
0.479obliehanie10070 SGWaAP
0.499vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.559osmanský_Turek652 SGWaAP
0.565turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.578osmanské1116 SGWaAP
0.579Osman4095 SGWaAP
0.588vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.592osmanská3041 SGWaAP
0.594Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.605vpád14851 SGWaAP
0.608dobyvačná1137 SGWaAP
0.609vojsko112561 SGWaAP
0.614dobyvateľská534 SGWaAP
0.619kalifát3349 SGWaAP
0.620ovládnutie13507 SGWaAP
0.624križiacke950 SGWaAP
0.624ťaženie16117 SGWaAP
0.625križiacky1414 SGWaAP
0.627Spojenec1845 SGWaAP
0.628nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.628križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.628križiacka1359 SGWaAP
0.629dobyvateľ8695 SGWaAP
0.634dobyvačný588 SGWaAP
0.634Bitka2353 SGWaAP
0.635bastila1066 SGWaAP
0.637kapitulácia6578 SGWaAP
0.641perzská_ríša1108 SGWaAP
0.641povstanie74043 SGWaAP
0.642Turek65818 SGWaAP
0.643Peržan6189 SGWaAP
0.644nadvláda28296 SGWaAP
0.647zdrvujúca_porážka1074 SGWaAP
0.647cisárstvo5581 SGWaAP
0.648krížová_výprava2614 SGWaAP
0.648spojenecké_vojsko3040 SGWaAP