Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobyť31408 SGWaAP
0.469dobytie11312 SGWaAP
0.492vyplieniť3979 SGWaAP
0.498obliehať5149 SGWaAP
0.521dobývať5567 SGWaAP
0.521nedobyť1206 SGWaAP
0.551obľahnúť715 SGWaAP
0.559ovládnuť90296 SGWaAP
0.570opevniť2628 SGWaAP
0.573podmaniť13055 SGWaAP
0.578dobýjať6647 SGWaAP
0.585zmocniť50226 SGWaAP
0.586dobyvateľ8695 SGWaAP
0.587zajať17353 SGWaAP
0.592plieniť3312 SGWaAP
0.597vydrancovať1131 SGWaAP
0.607spustošiť3884 SGWaAP
0.613obkľúčiť8707 SGWaAP
0.626turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.628poraziť144318 SGWaAP
0.643zbombardovať2093 SGWaAP
0.647zosadiť8474 SGWaAP
0.651nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP