Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobrovoľníčka11422 SGWaAP
0.488dobrovoľník146247 SGWaAP
0.504animátorka4867 SGWaAP
0.522misionárka3685 SGWaAP
0.531koordinátorka18026 SGWaAP
0.537zdravotníčka2014 SGWaAP
0.564rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.583saleziánka1047 SGWaAP
0.591lektorka23518 SGWaAP
0.596pracovníčka66223 SGWaAP
0.599stážistka1240 SGWaAP
0.611konzultantka4692 SGWaAP
0.611dobrovoľnícka29565 SGWaAP
0.614projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.623sestra_saleziánka937 SGWaAP
0.628mládežníčka403 SGWaAP
0.629Dobrovoľník1203 SGWaAP
0.629katechétka1444 SGWaAP
0.629spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.633študentka77287 SGWaAP
0.634dobrovoľnícky7921 SGWaAP
0.638deviatačka1772 SGWaAP
0.640inštruktorka6424 SGWaAP