Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dobové7458 SGWaAP
0.352dobový28414 SGWaAP
0.359dobová33775 SGWaAP
0.499súdobé850 SGWaAP
0.514dobovo2316 SGWaAP
0.543dobový_kostým3356 SGWaAP
0.558autentické12894 SGWaAP
0.593šermiarske960 SGWaAP
0.621rytierske1144 SGWaAP
0.623stredoveké16814 SGWaAP
0.636šľachtické1395 SGWaAP
0.639secesné600 SGWaAP
0.641dobová_reália627 SGWaAP
0.645alegorické494 SGWaAP
0.646svojrázne2229 SGWaAP
0.651súdobý2738 SGWaAP
0.653etnografické787 SGWaAP
0.654meštianske845 SGWaAP
0.660barokové4415 SGWaAP
0.661muzeálne408 SGWaAP
0.662odievanie5108 SGWaAP
0.668starodávne2796 SGWaAP
0.668predvojnové2177 SGWaAP
0.670tradičné103860 SGWaAP
0.671remeselné3445 SGWaAP