Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diverzita9194 SGWaAP
0.401rozmanitosť43805 SGWaAP
0.444rôznorodosť28981 SGWaAP
0.509druhová_rozmanitosť727 SGWaAP
0.526biodiverzita17367 SGWaAP
0.551druhová_pestrosť447 SGWaAP
0.585rôznosť4970 SGWaAP
0.597druhová4185 SGWaAP
0.598pestrosť21556 SGWaAP
0.623mnohorakosť2170 SGWaAP
0.627rozličnosť2006 SGWaAP
0.632pluralita10590 SGWaAP
0.635ekosystém30639 SGWaAP
0.636diferencovanosť1198 SGWaAP
0.652fragmentácia3656 SGWaAP
0.656fauna23800 SGWaAP
0.663biologická_diverzita1665 SGWaAP
0.669biocenóza849 SGWaAP
0.674ekosystémová1709 SGWaAP
0.675adaptabilita4152 SGWaAP
0.675heterogénnosť731 SGWaAP