Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.090divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.279Astorka2867 SGWaAP
0.286astorka1959 SGWaAP
0.383Korzo5621 SGWaAP
0.416Činohra1228 SGWaAP
0.417Činohra_SND1797 SGWaAP
0.428Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.431činohra_SND3722 SGWaAP
0.451Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.452Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.457Divadlo27941 SGWaAP
0.466komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.469radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.477Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.505divadlo509092 SGWaAP
0.516činohra11134 SGWaAP
0.522SND40436 SGWaAP