Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000divadlo509092 SGWaAP
0.310bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.332činohra11134 SGWaAP
0.343Divadlo27941 SGWaAP
0.372činoherné1242 SGWaAP
0.379divadelné24060 SGWaAP
0.393astorka1959 SGWaAP
0.402SND40436 SGWaAP
0.410divadelná113187 SGWaAP
0.411komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.413operné_predstavenie1357 SGWaAP
0.422Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.426činoherný2066 SGWaAP
0.432činoherné_divadlo933 SGWaAP
0.434Astorka2867 SGWaAP
0.440radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.441činoherná1919 SGWaAP
0.449divadelné_predstavenie39720 SGWaAP
0.451Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.453Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.453baletné_predstavenie1005 SGWaAP
0.457činohra_SND3722 SGWaAP