Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000divadelnosť563 SGWaAP
0.391výtvarnosť462 SGWaAP
0.395civilnosť547 SGWaAP
0.405komickosť1083 SGWaAP
0.423komika3124 SGWaAP
0.432grotesknosť820 SGWaAP
0.436metaforickosť488 SGWaAP
0.439poetickosť1086 SGWaAP
0.442mizanscéna1062 SGWaAP
0.446poetika20638 SGWaAP
0.448teatrálnosť1155 SGWaAP
0.464lyrickosť717 SGWaAP
0.471expresivita1995 SGWaAP
0.471epickosť554 SGWaAP
0.484objavnosť498 SGWaAP
0.494literárnosť676 SGWaAP
0.505expresívnosť1606 SGWaAP
0.506dokumentárnosť526 SGWaAP
0.509situačná_komika761 SGWaAP
0.511sugestívnosť675 SGWaAP
0.515inscenačná1894 SGWaAP
0.517obraznosť4979 SGWaAP
0.521inscenátor1960 SGWaAP