Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diskurz14136 SGWaAP
0.322diškurz1081 SGWaAP
0.499pluralizmus5010 SGWaAP
0.502diskurzívna839 SGWaAP
0.509postmodernizmus1877 SGWaAP
0.527feminizmus9071 SGWaAP
0.534postmoderna6053 SGWaAP
0.548kontext182098 SGWaAP
0.567štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.569nacionalizmus26046 SGWaAP
0.570postmoderná6303 SGWaAP
0.571konzervativizmus7677 SGWaAP
0.572reflexia34541 SGWaAP
0.572étos3855 SGWaAP
0.574relativizmus5097 SGWaAP
0.576dekonštrukcia1399 SGWaAP
0.576kriticizmus766 SGWaAP
0.579postmoderný4382 SGWaAP
0.580tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.583diskurzívny483 SGWaAP