Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diskriminačný5748 SGWaAP
0.385diskriminačné4533 SGWaAP
0.453diskriminačná4966 SGWaAP
0.531protiústavný6211 SGWaAP
0.552diskriminácia71415 SGWaAP
0.555diskriminovať8662 SGWaAP
0.568protizákonný2549 SGWaAP
0.576diskriminačne736 SGWaAP
0.592reštriktívny2277 SGWaAP
0.598neférový2470 SGWaAP
0.602neprijateľný11114 SGWaAP
0.608nerovnaké_zaobchádzanie536 SGWaAP
0.614demotivačný465 SGWaAP
0.614rasistický8870 SGWaAP
0.625znevýhodňovať4717 SGWaAP
0.627neprípustný5799 SGWaAP
0.628diskriminovaný7525 SGWaAP
0.633nezákonný15299 SGWaAP
0.633neústavný1033 SGWaAP