Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000disidentská1109 SGWaAP
0.411disent4359 SGWaAP
0.462samizdatová966 SGWaAP
0.474protikomunistická1082 SGWaAP
0.483disidentské542 SGWaAP
0.483emigrantská841 SGWaAP
0.516antikomunistická987 SGWaAP
0.517disident17549 SGWaAP
0.532disidentský830 SGWaAP
0.537aktivistická1017 SGWaAP
0.546anarchistická1596 SGWaAP
0.552ľudácka1678 SGWaAP
0.554protištátna3048 SGWaAP
0.560exilová4145 SGWaAP
0.560podvratná1494 SGWaAP
0.562komunistická80095 SGWaAP
0.562odbojová2564 SGWaAP
0.567kontrarevolučná800 SGWaAP
0.570spisovateľská6873 SGWaAP
0.573antifašistická1450 SGWaAP
0.578ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.581protifašistická1579 SGWaAP