Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000disident17549 SGWaAP
0.272disent4359 SGWaAP
0.424disidentský830 SGWaAP
0.459antikomunista1676 SGWaAP
0.468komunista120716 SGWaAP
0.472politický_väzeň15980 SGWaAP
0.483komunistický_režim23926 SGWaAP
0.497komunistický36634 SGWaAP
0.509intelektuál31790 SGWaAP
0.517disidentská1109 SGWaAP
0.519exilový2741 SGWaAP
0.524normalizátor1326 SGWaAP
0.525totalitný_režim13057 SGWaAP
0.528revolucionár13003 SGWaAP
0.529agent_KGB1176 SGWaAP
0.530Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.537protikomunistický950 SGWaAP
0.539ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.546emigrant16551 SGWaAP
0.552signatár_charta620 SGWaAP
0.557komunistický_pohlavár743 SGWaAP