Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dirigizmus672 SGWaAP
0.382etatizmus1393 SGWaAP
0.406paternalizmus908 SGWaAP
0.475centralizmus2591 SGWaAP
0.501kolektivizmus1831 SGWaAP
0.512byrokratizácia512 SGWaAP
0.527autokracia1058 SGWaAP
0.527voluntarizmus681 SGWaAP
0.538rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.545despotizmus1477 SGWaAP
0.548liberalizmus19638 SGWaAP
0.552kapitalizmus65672 SGWaAP
0.559centralistický969 SGWaAP
0.559dogmatizmus2038 SGWaAP
0.569autoritárstvo1271 SGWaAP
0.569protekcionizmus3882 SGWaAP
0.582etatistická420 SGWaAP
0.587etatistický443 SGWaAP
0.589individualizmus8799 SGWaAP
0.595oportunizmus2274 SGWaAP
0.597lobizmus1381 SGWaAP