Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.378konzulárny4333 SGWaAP
0.444zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.496konzulárna2376 SGWaAP
0.518konzulát9864 SGWaAP
0.519konzul8987 SGWaAP
0.541veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.541vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.542pridelenec1774 SGWaAP
0.569Zastupiteľský674 SGWaAP
0.580veľvyslanec80646 SGWaAP
0.584delegácia72321 SGWaAP
0.591generálny_konzul2300 SGWaAP
0.598diplomatický24543 SGWaAP
0.614konzulárne559 SGWaAP
0.616ambasáda25370 SGWaAP
0.618vojenský_atašé638 SGWaAP
0.623Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.624diplomatická20527 SGWaAP
0.632Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.637styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.638vyslanectvo2261 SGWaAP