Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dinosauria804 SGWaAP
0.394dinosaurus27554 SGWaAP
0.473dinosaurí551 SGWaAP
0.490dinosaurie609 SGWaAP
0.500praveká4434 SGWaAP
0.530skamenelina5797 SGWaAP
0.530prehistorická2175 SGWaAP
0.539prehistorický2698 SGWaAP
0.550fosília6201 SGWaAP
0.550mamut9882 SGWaAP
0.560prehistorické1206 SGWaAP
0.563zvieracia16305 SGWaAP
0.579mamutia2047 SGWaAP
0.587praveký7639 SGWaAP
0.592slonia2169 SGWaAP
0.603múmia12398 SGWaAP
0.604ľudoop2881 SGWaAP
0.610krokodíl15982 SGWaAP
0.615jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.627praveké2775 SGWaAP
0.629polárny_medveď1033 SGWaAP