Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diletantský650 SGWaAP
0.428ignorantský908 SGWaAP
0.438alibistický1543 SGWaAP
0.464nekompetentný4346 SGWaAP
0.469neodborný2569 SGWaAP
0.511scestný1519 SGWaAP
0.516nedomyslený1236 SGWaAP
0.519demagogický1271 SGWaAP
0.524tendenčný2216 SGWaAP
0.544nelogický3755 SGWaAP
0.561pomýlený4997 SGWaAP
0.562idiotský2210 SGWaAP
0.568amorálny1716 SGWaAP
0.575absurdný15440 SGWaAP
0.578diletant4553 SGWaAP
0.586spiatočnícky1142 SGWaAP
0.589trestuhodný667 SGWaAP
0.591detinský3070 SGWaAP
0.598nehanebný1860 SGWaAP
0.599nekritický2647 SGWaAP
0.607lajdácky986 SGWaAP
0.609diletantizmus1234 SGWaAP
0.610poľutovaniahodný2469 SGWaAP