Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.421diktatúra24909 SGWaAP
0.430socializmus107795 SGWaAP
0.436komunizmus85978 SGWaAP
0.441komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.449boľševizmus3476 SGWaAP
0.450proletariát6763 SGWaAP
0.461buržoázna6997 SGWaAP
0.465kapitalizmus65672 SGWaAP
0.466kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.467totalitný9859 SGWaAP
0.472totalita30502 SGWaAP
0.477beztriedna1089 SGWaAP
0.478nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.480marxistická6571 SGWaAP
0.484samoderžavie611 SGWaAP
0.489marxizmus13099 SGWaAP
0.492totalitarizmus2624 SGWaAP
0.492kapitalistický11913 SGWaAP
0.495autokracia1058 SGWaAP
0.496proletárska2351 SGWaAP
0.501štátostrana2088 SGWaAP
0.503imperializmus6287 SGWaAP
0.509totalitná8415 SGWaAP
0.512socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.516buržoázny4038 SGWaAP
0.517komunistický36634 SGWaAP
0.518centralizmus2591 SGWaAP
0.518komunistická80095 SGWaAP
0.525absolutizmus2712 SGWaAP
0.528buržoázia8590 SGWaAP
0.530boľševická3900 SGWaAP
0.532ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.534ideológia68602 SGWaAP
0.538kapitalistické3053 SGWaAP
0.541boľševik14514 SGWaAP
0.541liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.542klérofašizmus410 SGWaAP
0.542čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.545proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.545cárizmus577 SGWaAP
0.546komunista120716 SGWaAP
0.546imperialistická2821 SGWaAP
0.546kapitalistická11577 SGWaAP