Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diktátorský1622 SGWaAP
0.256autoritársky2625 SGWaAP
0.274autokratický1880 SGWaAP
0.327despotický1989 SGWaAP
0.336autoritatívny8407 SGWaAP
0.366diktátorská1357 SGWaAP
0.378tyranský1469 SGWaAP
0.402totalitný9859 SGWaAP
0.425autokrat1134 SGWaAP
0.436absolutistický1107 SGWaAP
0.449diktátor26699 SGWaAP
0.461diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.469zločinecký4740 SGWaAP
0.475autokratická662 SGWaAP
0.479autoritárska1652 SGWaAP
0.493zločinný3119 SGWaAP
0.500diktatúra24909 SGWaAP
0.500autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.503despota2502 SGWaAP
0.505autokracia1058 SGWaAP
0.505represívny3844 SGWaAP
0.519centralistický969 SGWaAP
0.519komunistický36634 SGWaAP