Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diferenciácia17699 SGWaAP
0.448diferencovať6521 SGWaAP
0.477diferencovaná6123 SGWaAP
0.509diferencovaný6836 SGWaAP
0.515diferencovanosť1198 SGWaAP
0.523diferenciačný749 SGWaAP
0.541štruktúrna5132 SGWaAP
0.573segmentácia4519 SGWaAP
0.574determinácia2354 SGWaAP
0.576heterogénnosť731 SGWaAP
0.583diferencované2712 SGWaAP
0.585morfologická5427 SGWaAP
0.590štruktúra471434 SGWaAP
0.601špecifickosť6839 SGWaAP
0.610štrukturálna17287 SGWaAP
0.628dezintegrácia2595 SGWaAP
0.636morfológia6859 SGWaAP
0.636fragmentácia3656 SGWaAP
0.640stratifikácia3784 SGWaAP
0.641podmienenosť3501 SGWaAP